08 - 730 02 60 info@incognito.se

17 jan – viktigt att komma ihåg

• Inbetalning av PRELIMINÄRSKATT (F-SKATT) • SKATTEDEKLARATIONEN ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för december. • MOMS för november 2018 (ni som deklarerar månadsvis). • OMSÄTTNING ÖVER 40 MILJONER...