08 - 730 02 60

Vill ni ha era löner utbetalda innan midsommar?
Då behöver vi få in era uppgifter senast 18 juni. Sista dag att lägga in lönerna i Internetbanken är 22 juni för att de ska hinna utbetalas innan midsommar. Utbetalningsdag blir torsdag 24 juni.

Får vi inte in några löneuppgifter till den 18 juni blir löneutbetalning till den 25 juni som vanligt.