08 - 730 02 60
 • Inbetalning av PRELIMINÄRSKATT (F-SKATT)
   
 • SKATTEDEKLARATIONEN ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för november.
   
 • ARBETSGIVARDEKLARATION för november 2019 ska ha kommit in till Skatteverket.
   
 • MOMS för oktober 2019 (ni som deklarerar månadsvis).
   
 • SKATT ATT BETALA – Om du fick ditt slutskattebesked i september och har skatt att betala ska pengarna finnas på Skatteverkets konto.
   
 • OMSÄTTNING ÖVER 40 MILJONER – Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto.