08 - 730 02 60
 • Inbetalning av PRELIMINÄRSKATT (F-SKATT)
   
 • SKATTEDEKLARATIONEN ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för januari.
   
 • ARBETSGIVARDEKLARATION för januari 2019 ska ha kommit in till Skatteverket.
   
 • MOMS för december 2018 (ni som deklarerar månadsvis).
   
 • MOMS för kvartalet oktober – december 2018 (ni som deklarerar kvartalsvis).
   
 • OMSÄTTNING ÖVER 40 MILJONER – Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto.
   
 • EXTRA SKATTEINBETALNING – Om du vill undvika kostnadsränta och räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kronor (gäller fysiska personer, enskilda näringsidkare och juridiska personer med räkenskapsår som slutade 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 2018.
  Räntan börjar räknas fr.o.m den 13 februari.