08 - 730 02 60
  • Inbetalning av PRELIMINÄRSKATT (F-SKATT)
  • SKATTEDEKLARATIONEN ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för juni.
  • ARBETSGIVARDEKLARATION för juni 2019 ska ha kommit in till Skatteverket.
  • MOMS för maj 2019 (ni som deklarerar månadsvis).
  • OMSÄTTNING ÖVER 40 MILJONER – Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto.