08 - 730 02 60

EXTRA SKATTEINBETALNING ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr och har ett företag med räkenskapsår som slutade 31/1-19, 28/2-19, 31/3-19, 30/4-19.

Räntan börjar räknas från och med den 13 juni.