08 - 730 02 60
 • Inbetalning av PRELIMINÄRSKATT (F-SKATT)
   
 • SKATTEDEKLARATIONEN ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för maj.
   
 • ARBETSGIVARDEKLARATION för maj 2019 ska ha kommit in till Skatteverket.
   
 • MOMS för april 2019 (ni som deklarerar månadsvis).
   
 • OMSÄTTNING ÖVER 40 MILJONER – Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2019 vara bokförda på Skatteverkets konto.