08 - 730 02 60
  • Inbetalning av preliminärskatt (F-skatt)
  • Skattedeklarationen ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för april.
  • Arbetsgivardeklaration, AGI för april 2022 ska ha kommit in till Skatteverket.
  • Moms för mars 2022 (ni som deklarerar månadsvis)
  • Moms för januari – mars 2022 (ni som deklarerar kvartalsvis)
  • Moms – redovisning för helår – enskilda näringsidkare samt dödsbon. Om ditt företag redovisar moms helårsvis, har bokslutsdatum 31/12 och under 2021 inte har handlat med företag i andra EU-länder ska momsdeklaration för januari – december 2021 ha kommit in till Skatteverket. Moms för januari – december 2021 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.
  • Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto.