08 - 730 02 60
 • Inbetalning av PRELIMINÄRSKATT (F-SKATT)
   
 • SKATTEDEKLARATIONEN ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för april.
   
 • ARBETSGIVARDEKLARATION, AGI, för april 2020 ska ha kommit in till Skatteverket. 
   
 • MOMS för mars 2020 (ni som deklarerar månadsvis).
   
 • MOMS januari – mars 2020 (ni som deklarerar kvartalsvis).
   
 • MOMS redovisning för helår – enskilda näringsidkare samt dödsbon. Om ditt företag redovisar moms helårsvis, har bokslutsdatum 31/12 och under 2019 inte har handlat med företag i andra EU-länder ska momsdeklaration för januari – december 2019 ha kommit in till Skatteverket. Moms för januari – december 2019 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.
   
 • OMSÄTTNING ÖVER 40 MILJONER – Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto.