08 - 730 02 60
 • Inbetalning av PRELIMINÄRSKATT (F-SKATT)
   
 • SKATTEDEKLARATIONEN ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för februari.
   
 • ARBETSGIVARDEKLARATION, AGI, för februari 2020 ska ha kommit in till Skatteverket.
   
 • MOMS för januari 2020 (ni som deklarerar månadsvis).
   
 • OMSÄTTNING ÖVER 40 MILJONER – Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto.
   
 • UNDERSKOTT AV SLUTLIG SKATT – Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Detta gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare som fick slutskattebesked i december 2019 samt juridiska personer med räkenskapsår som slutade 30/9-2018, 31/10-2018, 30/11-2018, 31/12-2018. 
   
 • HELÅRSREDOVISNING MOMS – INGEN EU-HANDEL 
  Om ditt företag redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel, ska momsdeklarationen på papper ha inkommit till Skatteverket och momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den 31/7-2019 och 31/8-2019.