08 - 730 02 60
 • Inbetalning av PRELIMINÄRSKATT (F-SKATT)
   
 • SKATTEDEKLARATIONEN ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för februari.
   
 • ARBETSGIVARDEKLARATION för februari 2019 ska ha kommit in till Skatteverket.
   
 • MOMS för januari 2019 (ni som deklarerar månadsvis).
   
 • OMSÄTTNING ÖVER 40 MILJONER – Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto.
   
 • UNDERSKOTT AV SLUTLIG SKATT – Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Detta gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare som fick slutskattebesked i december 2018 samt juridiska personer med räkenskapsår som slutade 30/9 2017, 31/10 2017, 30/11 2017, 31/12 2017. 
   
 • HELÅRSREDOVISNING MOMS – INGEN EU-HANDEL 
  Om ditt företag har en årsomsättning på högst 1 miljon kronor, redovisar momsen en gång per år, inte bedriver EU-handel, lämnar momsdeklaration på papper, ska momsen för räkenskapsår som slutade den 31/7 2018 och 31/8 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto.

  En momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ska ha kommit in till Skatteverket.