08 - 730 02 60
 • Inbetalning av PRELIMINÄRSKATT (F-SKATT)
   
 • SKATTEDEKLARATIONEN ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för oktober.
   
 • ARBETSGIVARDEKLARATION, AGI, för oktober 2020 ska ha kommit in till Skatteverket.
   
 • MOMS för september 2020 (ni som deklarerar månadsvis).
   
 • MOMS för juli – september 2020 (ni som deklarerar kvartalsvis).
   
 • OMSÄTTNING ÖVER 40 MILJONER – Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto.
   
 • UNDERSKOTT AV SLUTLIG SKATT – Inbetalning av underskott av slutlig skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Detta gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare som fick slutskattebesked i augusti 2020 samt juridiska personer med räkenskapsår som slutade 31/7 2019 och 31/8 2019.
   
 • MOMS HELÅRSREDOVISNING – INGEN EU-HANDEL – Om ditt företag redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska momsdeklarationen på papper ha inkommit till Skatteverket. Momsen för räkenskapsår som slutade den 31/1 2020, 29/2 2020, 31/3 2020 eller 30/4 2020 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.