08 - 730 02 60
  • Inbetalning av preliminärskatt (F-skatt)
  • Skattedeklarationen ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för oktober.
  • Arbetsgivardeklaration, AGI för oktober 2021 ska ha kommit in till Skatteverket.
  • Moms för september 2021 (ni som deklarerar månadsvis)
  • Moms för juli – september 2021 (ni som deklarerar kvartalsvis).
  • Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.
  • Inbetalning av underskott av slutlig skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Detta gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare som fick slutskattebesked i augusti 2021, samt juridiska personer med räkenskapsår som slutade 31/7-20 och 31/8-20.
  • Om ditt företag redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel, ska momsdeklarationen på papper ha inkommit till Skatteverket. Momsen för räkenskapsår som slutade den 31/1-21, 28/2-21, 31/3-21 eller 30/4-21 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.