08 - 730 02 60
  • Inbetalning av preliminärskatt (F-skatt)
  • Skattedeklarationen ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för september.
  • Arbetsgivardeklaration, AGI för september 2021 ska ha kommit in till Skatteverket.
  • Moms för augusti 2021 (ni som deklarerar månadsvis)
  • Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.
  • En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30.000 kronor och har ett företag med räkenskapsår som slutade 31/7-21 och 31/8-21.