08 - 730 02 60
 • Inbetalning av PRELIMINÄRSKATT (F-SKATT)
   
 • SKATTEDEKLARATIONEN ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för september.
   
 • ARBETSGIVARDEKLARATION, AGI, för september 2020 ska ha kommit in till Skatteverket.
   
 • MOMS för augusti 2020 (ni som deklarerar månadsvis).
   
 • OMSÄTTNING ÖVER 40 MILJONER – Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto.
   
 • EXTRA SKATTEINBETALNING – En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30.000 kronor och har ett företag med räkenskapsår som slutade 31/7 2020, 31/8 2020.