08 - 730 02 60
  • Inbetalning av preliminärskatt (F-skatt)
  • Skattedeklarationen ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för november.
  • Arbetsgivardeklaration, AGI för november 2021 ska ha kommit in till Skatteverket.
  • Moms för oktober 2021 (ni som deklarerar månadsvis)
  • Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.
  • Om ditt företag redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel, ska momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den 31/1-21, 28/2-21, 31/3-21 och 30/4-21.