08 - 730 02 60
  • Inbetalning av PRELIMINÄRSKATT (F-SKATT)

  • SKATTEDEKLARATIONEN ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för juni.

  • ARBETSGIVARDEKLARATION, AGI, för juni 2020 ska ha kommit in till Skatteverket.

  • MOMS för maj 2020 (ni som deklarerar månadsvis).

  • OMSÄTTNING ÖVER 40 MILJONER – Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto.