08 - 730 02 60 info@incognito.se

Lämna in löneunderlagen senast den 14/12, så hinner ni få er lön utbetald till fredagen den 21/12.