08 - 730 02 60
 • Inbetalning av PRELIMINÄRSKATT (F-SKATT)
   
 • SKATTEDEKLARATIONEN ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för november.
   
 • ARBETSGIVARDEKLARATION, AGI, för november 2020 ska ha kommit in till Skatteverket.
   
 • MOMS för oktober 2020 (ni som deklarerar månadsvis).
   
 • OMSÄTTNING ÖVER 40 MILJONER – Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto.
   
 • MOMS HELÅRSREDOVISNING, INGEN EU-HANDEL – E-TJÄNST – Om ditt företag redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel, ska momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den 31/1-2020, 29/2-2020, 31/3-2020 och 30/4-2020.