08 - 730 02 60
  • Inbetalning av preliminärskatt (F-skatt)
  • Skattedeklarationen ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för januari.
  • Arbetsgivardeklaration, AGI för januari 2022 ska ha kommit in till Skatteverket.
  • Moms för december 2021 (ni som deklarerar månadsvis)
  • Moms för kvartalet oktober – december 2021 (ni som deklarerar kvartalsvis)
  • Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto.
  • Om du vill undvika kostnadsränta och räknar med en kvarskatt på mer än 30 000 kronor ska en extra skattebetalning göras. Detta gäller fysiska personer, enskilda näringsidkare och juridiska personer med räkenskapsår som slutade 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 2021.