08 - 730 02 60
  • Vill ni ha era löner utbetalda innan midsommar?
    Då behöver vi få in era uppgifter senast 14 juni. Sista dag att lägga in lönerna i Internetbanken är 18 juni för att de ska hinna utbetalas innan midsommar. Utbetalningsdag blir torsdag 20 juni.
     
  • Lämna in löneuppgifter för julilönen senast 10 juli, då vi stänger för semester v 29, 30 och 31.