08 - 730 02 60
  • Inbetalning av preliminärskatt (F-skatt)
  • Skattedeklarationen ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för maj.
  • Arbetsgivardeklaration, AGI för maj 2021 ska ha kommit in till Skatteverket.
  • Moms för april 2021 (ni som deklarerar månadsvis)
  • Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.