08 - 730 02 60
  • Inbetalning av preliminärskatt (F-skatt)
  • Skattedeklarationen ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för februari.
  • Arbetsgivardeklaration, AGI för februari 2022 ska ha kommit in till Skatteverket.
  • Moms för januari 2022 (ni som deklarerar månadsvis)
  • Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto.
  • Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Detta gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare som fick slutskattebesked i december 2021 samt juridiska personer med räkenskapsår som slutade 30/9 2021, 31/10 2021, 30/11 2021 eller 31/12 2021.
  • Om ditt företag redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel, ska momsdeklarationen på papper ha inkommit till Skatteverket och momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den 31/7 2021 och 31/8 2021.