08 - 730 02 60
 • Inbetalning av PRELIMINÄRSKATT (F-SKATT)
   
 • SKATTEDEKLARATIONEN ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för september.
   
 • ARBETSGIVARDEKLARATION för september 2019 ska ha kommit in till Skatteverket.
   
 • MOMS för augusti 2019 (ni som deklarerar månadsvis).
   
 • OMSÄTTNING ÖVER 40 MILJONER – Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto.
   
 • EXTRA SKATTEINBETALNING – En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skattverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30.000 kronor och har ett företag med räkenskapsår som slutade 31/7 2019, 31/8 2019.

  Räntan börjar räknas från och med den 15 oktober.