08 - 730 02 60
 • Inbetalning av PRELIMINÄRSKATT (F-SKATT)
   
 • SKATTEDEKLARATIONEN ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för augusti.
   
 • ARBETSGIVARDEKLARATION, AGI, för augusti 2020 ska ha kommit in till Skatteverket.
   
 • MOMS för juli 2020 (ni som deklarerar månadsvis).
   
 • OMSÄTTNING ÖVER 40 MILJONER – Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto.
   
 • UNDERSKOTT AV SLUTLIG SKATT – Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Detta gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade 31 maj 2019 och 30 juni 2019.