08 - 730 02 60
  • Inbetalning av preliminärskatt (F-skatt)
  • Skattedeklarationen ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för juli.
  • Arbetsgivardeklaration, AGI för juli 2022 ska ha kommit in till Skatteverket.
  • Moms för juni 2022 (ni som deklarerar månadsvis)
  • Moms för april – juni 2022 (ni som deklarerar kvartalsvis).