08 - 730 02 60

• Inbetalning av PRELIMINÄRSKATT (F-SKATT)

SKATTEDEKLARATIONEN ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för december.

MOMS för november 2018 (ni som deklarerar månadsvis).

OMSÄTTNING ÖVER 40 MILJONER – Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto.

MOMS HELÅRSREDOVISNING, INGEN EU-HANDEL – E-TJÄNST – Om ditt företag uppfyller punkterna nedan, ska momsen för räkenskapsår som slutade den 31 maj 2018 eller 30 juni 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto och en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ska ha kommit in till Skatteverket.

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr
– redovisar moms en gång per år
– inte bedriver EU-handel
– lämnar elektronisk momsdeklaration