08 - 730 02 60
 • Inbetalning av PRELIMINÄRSKATT (F-SKATT)
   
 • SKATTEDEKLARATIONEN ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för december.
   
 • ARBETSGIVARDEKLARATION, AGI, för december 2019 ska ha kommit in till Skatteverket.
   
 • MOMS för november 2019 (ni som deklarerar månadsvis).
   
 • OMSÄTTNING ÖVER 40 MILJONER – Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto.
   
 • MOMS HELÅRSREDOVISNING, INGEN EU-HANDEL – E-TJÄNST – Om ditt företag redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och moms vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den 31/5-2019 eller 30/6-2019.