08 - 730 02 60
  • Inbetalning av PRELIMINÄRSKATT (F-SKATT)
  • SKATTEDEKLARATIONEN ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för juli.
  • ARBETSGIVARDEKLARATION för juli 2019 ska ha kommit in till Skatteverket.
  • MOMS för juni 2019 (ni som deklarerar månadsvis).
  • MOMS för april – juni 2019 (ni som deklarerar kvartalsvis).
  • MOMS för januari – december 2018 (ni som deklarerar årsvis).