08 - 730 02 60

Sänkta sociala avgifter för 15-18-åringar

Från och med 1 augusti 2019 behöver du som är arbetsgivare bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år, men ännu inte fyllt 18 år.Man får maximalt betala varje ungdom 25 000:- brutto i månaden för att detta ska gälla. Om lönen är högre betalar du...

Incognitos sommar- och semestertider

• Vecka 26 – 28 har vi öppet mellan 09.00 – 15.00. • Vecka 29 – 31 håller vi helt stängt. • Vecka 32 – 33 har vi öppet mellan 09.00 – 15.00. Vi nås på vårt växelnummer 08-730 02 60 under hela sommaren, även de stängda veckorna om ni...