08 - 730 02 60

Förändringar inom beskattningsområdet

Under 2019 träder vissa förändringar inom beskattningsområdet i kraft. Det gäller bland annat: 1 juli • Höjt tak för rutavdrag • Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet återinförs • Sänkt moms på e-publikationer • Vägavgift för tunga fordon höjs och...