08 - 730 02 60

3 september – extra skatteinbetalning

En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kronor och har ett företag med räkenskapsår som slutade 31/1-19, 28/2-19, 31/3-19 eller 30/4-19. Räntan börjar räknas från och...

Företag och trängselskatt

En vanlig fråga Skatteverket får gällande inkomstbeskattning och trängselskatt är: – Kan företaget göra avdrag för trängselskatten? Och enligt Skatteverket kan de göra det. De svarar så här på frågan: – Ja, fr.o.m. den 1 augusti 2007 är trängselskatten...