08 - 730 02 60 info@incognito.se

14 oktober – viktigt att komma ihåg

Inbetalning av PRELIMINÄRSKATT (F-SKATT) SKATTEDEKLARATIONEN ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för september. ARBETSGIVARDEKLARATION för september 2019 ska ha kommit in till Skatteverket. MOMS för...