08 - 730 02 60

Julklappar och andra gåvor till anställda

Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivare till anställda är skattepliktiga. Undantag är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda. Dessa är skattefria så länge gåvans värde (marknadsvärde inklusive moms) inte överstiger vissa beloppsgränser. Vilka...

Bilförmånsberäkning – uppdaterad tjänst

Skatteverkets Bilförmånsberäkning är uppdaterad med bilarna i en ny nybilsprislista. I e-tjänsten Bilförmånsberäkning kan du beräkna förmånsvärdet på en bil via bilmärket eller via modellkoden som finns i Skatteverkets nybilsprislistor.Läs mer...