08 - 730 02 60

Nu kan företag och föreningar söka omställningsstöd

Den 22 juni öppnades möjligheten för företag och föreningar att ansöka om omställningsstöd. Stödet lämnas till de företag och föreningar vars omsättning minskat med mer än 30% under mars och april månad på grund av coronapandemin.Ansökningstiden sträcker sig fram till...