08 - 730 02 60

Utvidgat rutavdrag samt höjt tak

I lämnad lagrådsremiss föreslås att man utvidgar rutavdraget med fyra nya tjänster, samt att taket för rutavdraget höjs till 75 000 kronor. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2021.De nya föreslagna tjänsterna är: Tvätt och vård av kläder och hemtextilier vid...

Förslag på utökat omställningsstöd till företag

I en promemoria har förslag lagts att omställningsstödet för företag som fått minskad ersättning till följd av covid-19-pandemin ska utökas med perioden maj – juli 2020. Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020.Enligt den föreslagna förordningen utgör...