08 - 730 02 60 info@incognito.se

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska momsen för juli 2019 vara bokförd och deklarerad på Skatteverkets konto, samt att arbetsgivardeklarationen för juli ska vara deklarerad.