08 - 730 02 60 info@incognito.se

Du som redovisar moms per helår och hade bokslut 31/12-2019 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Har du moms att betala, ska den vara betald.