08 - 730 02 60 info@incognito.se

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska momsen för januari 2020 vara bokförd och deklarerad på Skatteverkets konto, samt att arbetsgivardeklarationen, AGI, för januari ska vara deklarerad.