08 - 730 02 60 info@incognito.se

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska momsen för februari 2020 vara bokförd och deklarerad på Skatteverkets konto, samt att arbetsgivardeklarationen, AGI, för februari ska vara deklarerad.