08 - 730 02 60

Om ditt företag har en årsomsättning på högst 1 miljon kr, redovisar momsen en gång per år samt bedriver EU-handel, ska momsen för räkenskapsåret som slutade den 30/9 2019 vara bokförd på Skatteverkets konto. En momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ska ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutade den 30/9 2019.