08 - 730 02 60

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska momsen för november 2018 vara bokförd och deklarerad på Skatteverkets konto, samt att arbetsgivardeklarationen för november ska vara deklarerad.