08 - 730 02 60

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska momsen för december 2019 vara bokförd och deklarerad på Skatteverkets konto, samt att arbetsgivardeklarationen, AGI, för december ska vara deklarerad.