08 - 730 02 60

Om ditt företag har en årsomsättning på högst 1 miljon kronor och redovisar momsen en gång per år med EU-handel ska momsen för räkenskapsåret som slutade den 30 november 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto och en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ska ha kommit in till Skatteverket.