08 - 730 02 60

1 februari ska kontrolluppgifter för 2020 års löner, utdelningar mm lämnas till Skatteverket.

Hör av er till oss om ni är osäkra på om vi har hand om er inlämning av KU för 2020. För alla er där vi har hand om era löner månadsvis lämnar vi in KU per automatik.