08 - 730 02 60
  • KONTROLLUPPGIFTER FÖR 2019  – Hör av er till oss om ni är osäkra på om vi har hand om er inlämning av KU för 2019. För alla er där vi har hand om era löner månadsvis lämnar vi in KU per automatik.
     
  • Inlämning KONTROLLUPPGIFTER till Skatteverket för 2019 års löner, utdelningar mm.
     
  • Inlämning ÅRSREDOVISNING, samt eventuell revisionsberättelse till Bolagsverket för bokslut 30/6-2019. 
     
  • ROT- OCH RUTAVDRAG – Sista dag att begära utbetalning från Skatteverket om du har utfört rot- och ruttjänster och kunden har betalat före årsskiftet.