08 - 730 02 60

Från 4 maj och fram till och med 30 juni i år kan företag söka omställningsstöd för april 2021. April månads omställningsstöd baseras på samma regler som för mars månad 2021. Eftersom pandemin pågick även under april 2020 jämförs omsättningen med april 2019.

För perioden augusti 2020 till april 2021 är maxbeloppet per företag sammanlagt 97 miljoner i omställningsstöd. Ansökan för april måste vara inne senast 30 juni 2021.

För att kunna få stöd ska den minskade nettoomsättningen så gott som uteslutande bero på coronapandemin.

Läs mer på Skatteverkets sida.