08 - 730 02 60

Skatteverket informerar om att flera skatteändringar träder i kraft per 1 januari 2020, exempelvis:

  • Skatten sänks för personer över 65 år
  • Höjd fordonsskatt på nya bilar och lätta lastbilar som drivs av fossila bränslen
  • Höjd skatt på diesel i lantbruks- och industrifordon
  • Höjd trängselskatt
  • Effektivare flytträtt av försäkringssparande
  • Sänkt reklamskatt

Sedan är det även ett stort antal skatter som ändras utan att det har fattats ett särskilt riksdagsbeslut om det. Det beror på att skattenivåerna i de här fallen är indexberäknade utifrån prisutvecklingen. Skatteverket benämner dem som förutbestämda förändringar.

Läs mer om skatteändringarna ovan, samt vilka skatter som berörs av de förutbestämda förändringarna här.