08 - 730 02 60

För att avlasta sjukvården och underlätta för allmänheten så har Försäkringskassan ändrat tidsgränserna för intyg när det gäller sjukpenning och vab. Den nya tidsgränsen innebär att intygen kommer att begäras in först efter dag 21. Den nya tidsgränsen började gälla 15 december 2020 och kommer endast att gälla under en begränsad period.

Läs mer om vad som gäller för respektive ersättning på Försäkringskassans hemsida.