08 - 730 02 60

Fram till och med 31 mars 2022 kan företag söka omställningsstöd för december 2021 och januari 2022.
För att få stöd krävs ett omsättningstapp på mer än 30% jämfört med motsvarande månader 2019. Den minskade nettoomsättningen måste också så gott som uteslutande bero på effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19.

Läs mer här